Archive for April, 2013

Overheid had het recht om SNS-Reaal te nationaliseren

Eerder dit jaar heeft de overheid de bank-verzekeraar SNS-Reaal genationaliseerd. Niet iedereen was het eens met de manier waarop de overheid besloten heeft om de bank te nationaliseren. Met name het novum om mensen die een achtergestelde lening hadden verschaft te onteigenen zorgde voor veel weerstand.

Diverse belanghebbenden hadden bij de Raad van State bezwaar aangetekend tegen de manier waarop de SNS werd genationaliseerd. Onder meer de Vereniging van Effectenbezitters, de Stichting obligatiehouders SNS, de FNV en particulieren lieten zich horen. Zij hadden effecten in hun bezit. Door de onteigening zijn die effecten plots niets meer waard. In totaal is circa 1,3 miljard euro aan effecten verdampt. Lees verder

Zogeheten Blok-hypotheek stuit op kritiek

De zogeheten Blok-hypotheek, vernoemd naar de bedenker Stef Blok van de VVD, ontvangt veel kritiek. Bij een dergelijke hypotheek wordt naast de hypothecaire lening een tweede lening afgesloten om de eerste lening (deels) af te lossen. Lees verder